Leververvetting

Leververvetting bij pluimvee is een probleem dat geregeld voorkomt. Om het syndroom in een vroeg stadium op te kunnen sporen, ontwikkelde GD de Leververvetting Combinatietest. Met een eenvoudige kleurencheck kunnen pluimveehouders normale levers onderscheiden van vervette levers. Als dat nodig blijkt te zijn, kunnen zij op tijd ingrijpen. En dat kan veel schade voorkomen.​​​​​​​

2015

Zodra een leghen in productie komt, stijgt het vetpercentage van de lever als afspiegeling van de dooierproductie en verandert de leverkleur van donkerbruin naar geelbruin. Hierbij kan veel vetstapeling in de lever ontstaan. Als het vetgehalte van de lever verhoogd is én er schade is aan de lever, spreken we van Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome (FLHS).

“De sector had behoefte aan een praktisch en uniform hulpmiddel”

Het traject tussen het normale leverbeeld en het ontstaan FLHS kent een omslagpunt, waarop een behandeling gericht op leververvetting zinvol wordt. GD onderzocht dit punt op basis van de verandering van de leverkleur en het gehalte Triglyceriden (TG, een type vet), en ontwikkelde vervolgens de Leververvetting Combinatietest.


“In het veld werden veel preventieve behandelingen ingezet op basis van een subjectieve beoordeling van de lever”, aldus Ruth Bouwstra, sectormanager pluimvee bij GD.


“De sector had behoefte aan een praktisch en uniform hulpmiddel en dat heeft GD ontwikkeld. Met de Leververvetting Combinatietest kunnen pluimveehouders en dierenartsen al in een vroeg stadium op een eenvoudige manier de status van de leververvetting op een uniforme manier beoordelen.”

Ruth Bouwstra,

sectormanager Pluimvee

De test werkt met een kleurenkaart die je op een lever kunt leggen om te bepalen welke kleurklasse het meest overeenkomt. Er zijn drie kleurklassen:


• Niet behandelen

• Testen

• Behandelen


Bij de klasse ‘niet behandelen’ is geen sprake van overmatige vetstapeling, een FLHS-behandeling is dan niet nodig. Bij ‘testen’ is het advies om de Leververvetting Combinatietest (TG-bepaling) aan te vragen bij GD, om te bepalen of het betreffende koppel zich in een voorstadium van FLHS bevindt en een behandeling van leververvetting zinvol is. Bij de klasse ‘behandelen’ is duidelijk sprake van leverschade door FLHS en is behandelen nodig. Daarnaast is koppelmonitoring mogelijk. Door voor aanvang en na afloop van een behandeling te testen, kun je het effect van een specifieke behandeling meten.